Navnekonkurranse for foreninga

Har du tenkt at foreningen vår skulle hatt et nytt navn? Nå kan du komme med forslag til navneendring som styret skal vurdere.

Rana turistforening vil se på muligheten for å modernisere navnet sitt og styret ønsker derfor å be om nye navneforslag fra dere der ute. Bakgrunnen for ønsket er å synliggjøre at arbeidet vi gjør i dag ikke lenger er hovedsakelig rettet mot turister, men minst like mye mot medlemmer og lokalbefolkningen ellers. I tillegg omfatter arbeidsområdet vårt kommunene Nesna, Lurøy og Træna i tillegg til Rana.

Vi ønsker seriøse forslag som gjenspeiler bedre hva vi gjør og hvor vi gjør det. Det er ingen ord som er "låste" og som må være med i et nytt navn. Forslag sendes på mail til ranaturistforening@gmail.com innen 31.12.2018. Merk gjerne emnefeltet med "navnekonkurranse". Bidragene vil bli vurdert av styret og en eventuell navneendring tas opp til avstemning på årsmøtet i februar 2019.

Alle som bidrar med forslag er med i trekningen av gratis overnattinger på Rana turistforenings hytter.

Skrevet av Heidi Jacobsen 20. november 2018