Om Rana Turistforening

Rana Turistforening, RTF, har over 1500 medlemmer og tolv ubetjente hytter og nødbuer, hovedsakelig i fjellet på Indre Helgeland. Foreningen ble stiftet i 1927 som en undergruppe av Helgelands Turistforening (1902-1950). Rana Turistforening jobber med å skape gode naturopplevelser. Dette innebærer vedlikehold av rutenettet, hyttedrift, organisering av turer og arbeid for vern av friluftsområder.

Styret og ansatte

Oversikt over styret og gruppeledere, samt vår administrative ansatt.